EasyMates

Bij het beheer- en onderhoud van bebording, is het vaak noodzakelijk om ter plaatse situaties in kaart te brengen. Inhuren van externe partijen om digitale inventarisaties uit te voeren, is over het algemeen kostbaar. Dit heeft tot gevolg, dat de digitale gegevens die gebruikt worden voor beheer- en onderhoud vaak achterhaald zijn.

Om de kosten van digitale inventarisaties te reduceren, is de EasyMate ontwikkeld: een mobiel apparaat waarmee op iedere locatie inventarisaties uitgevoerd kunnen worden. De EasyMate is ingericht op het gebruik door niet-technisch onderlegde mensen. Het is daardoor mogelijk om zelfs vrijwilligers inventarisaties uit te laten voeren.

Dankzij de opkomst van mobiel internet, is het mogelijk geïnventariseerde situaties direct en automatisch van de EasyMate naar de beheer-omgeving te laten versturen én andersom. Handmatige synchronisaties zijn overbodig, waardoor ook de kosten voor benodigde technische kennis en tijd volledig komen te vervallen.

De EasyMates kunnen zowel met als zonder internetverbinding gebruikt worden. Het is dus niet noodzakelijk om op iedere locatie in het veld over internet te beschikken. De kaartondergrond en digitale gegevens (zoals locaties van palen, borden en trajecten) zijn op de EasyMate aanwezig, waardoor er bij haperende verbindingen altijd doorgewerkt kan worden.